Samarbetspartners

Våra samarbetspartners ligger oss varmt om hjärtat. Det är företag och personer som vi mer än gärna rekommenderar till våra säljare och köpare.

Läs mer om Bromans Begravningsbyrå genom att klicka på loggan.

Begravningsbyrå

När en anhörig avlidit är dödsboet ofta i stort behov av trygg support och hjälp. Det är en mängd praktiska som saker måste tas om hand. En begravningsbyrå och en fastighetsmäklare som samverkar kan avlasta dödsboet med åtskilliga bekymmer.

Inför bouppteckningen behöver den avlidnes bostad värderas och senare kanske också säljas. Av praktiska skäl kan ibland värdering av bostaden och även försäljning redan ha gjorts en tid innan ett väntat dödsfall. Att då i samband med dödsfallet redan ha en etablerad relation kan underlätta för dödsboet att få kontakt med begravningsbyrå.

När dödsboet väljer att själv ta hand om bouppteckning, förvaltning och så småningom också arvskifte, återstår behovet av hjälp med planering och genomförande av själva begravningen. Kontakten med en mäklarbyrå och en begravningsbyrå som har ett nära samarbete förenklar för dödsboet i en svår stund. 

Albäck Mäklarbyrå och Bromans Begravningsbyrå har samarbetat i flera år.